TeamGym - Minidrenge

Tid og Sted:

Træningstid: Mandag kl. 18.00-20.00
Træningssted: Nymarkshallen

og

Træningstid: Onsdag kl. 17.45-19.45
Træningssted: Sorø Gymnastikefterskole

og

Træningstid: Fredag kl. 17.30-19.45
Træningssted: Sorø Gymnastikefterskole

Sæsonen:

Start: 23-08-2023 - Slut: 21-06-2024

Kontingent:

Pris: 6.500 kr. (DKK)

Inkl.
GymDanmark Konkurrencelicens
2 x TeamGym Holdstartgebyrer
3 x TeamGym Arrangementsgebyr
Foreningstræningsdragt (Ny gymnast)
Konkurrencedragt (Holdetsdragt)
Mere end 240 timers træning…
Kontingentet er for hele sæsonen.

Tilmelding:

Tilmeldingen er p.t. lukket.

Holdbeskrivelse:

Alder 

Drenge født år 2010-2013. Ønsker man at gå på holdet selvom man er yngre, er dette også muligt.

Sæsonens indhold 

Vores mål er at dygtiggøre gymnasternes evner – både gymnastisk og socialt. I fællesskab med gymnasterne, vil vi forsøge at arbejde målrettet frem mod konkurrencerne med fokus på god teknik, stil og sværhed. Vi lægger ligeledes vægt på fællesskab, holdånd og indbyrdes opbakning.

To gange om ugen er der springtræning, hvor der bliver gået i dybden med de små detaljer – altså grundteknik og basisspring - så vi skaber de bedste betingelser for gymnastens videre læring af større sammensatte spring. Disse spring bliver der selvfølgelig også fokuseret på, når vi kommer tættere på konkurrencerne.

En gang om ugen vil gymnasterne have en rytmetræning, hvor vi som hovedpunkt koncentrerer os om konkurrenceserien. Konkurrenceserien udføres til musik og er opbygget af en række bevægelser, momenter og opstillinger, der sættes sammen til et færdigt produkt efter GymDanmarks konkurrencereglement. 

Holdet kommer til at træne sammen med juniordrengene. 

Ambitioner og mål

Ambitionerne på holdet er at stille et stærkt TeamGym-hold til forårets konkurrencer. Vi bestræber os på at få alle gymnasterne i konkurrence, så der så vidt muligt ikke er reserver. Der arbejdes målrettet og seriøst med træningsplanlægning, socialt samvær, smidigheds- og styrketræning, individuelle målsætninger samt et sundt og stærkt træningsmiljø.

Holdinddeling og konkurrencer 

Minidrengetruppen vil blive inddelt i hold efter niveau. Holdet man bliver tildelt, er det hold man skal i konkurrence med. Der kan ske ændringer og rokeringer. Yderligere informationer om holddeling følger efter sæsonstart. 

Ønsker man at være en del af holdet, men ikke gå i konkurrence, er dette en mulighed.

Der vil i denne sæson også blive lavet et minimix hold som vil bestå af 5-6 udtaget piger og drenge. Udtagelsen af gymnasterne vil ske i løbet af efteråret, hvor gymnasterne skal indlære en fælles serie. Der vil være ekstra weekendtræninger i forbindelse med at være udtaget til minimix. 

Krav Der stilles krav til gymnasternes gymnastiske kunnen, uanset gruppe og hold. Det vil derfor altid være trænerteamets vurdering, hvorvidt den enkelte gymnast lever op til det tilstræbte niveau for truppen og holdet. Det er ligeledes et krav, at den enkelte gymnast er positivt indstillet, udviser gensidig respekt samt et stort engagement i både sin egen og sine medgymnasters træning og udvikling.

Vigtige datoer

Alle:

? Træning og overnatning på Sorø Gymnastikefterskole, 1.-2. september 2023

? Træning og overnatning på Ollerup Gymnastikhøjskole, 29. sep-1. okt. 2023

? SpringCup Sorø, d. 4. november 2023

? Træning og overnatning på Berns Gymnastikefterskole, 10-12. november 2023

? Lokal opvisning i Spar Nord Arena Slagelse, d 9. marts 2024

Konkurrencer i Danmarksserie (drenge og mix)

? Sjællandsmesterskaberne, d. 27.-28. januar 2024

? 1. runde, d. 16.-17. marts 2024

? 2. runde, d. 4.-5. maj 2024

? Evt. DM TeamGym, 1. juni 2024 (mix – hvis de kvalificeres)

Hvilket hold skal jeg gå på bagefter? 

Efter Teamgym Minidrenge skal gymnasten forsætte op på TeamGym Juniordrenge. Der er op til instruktørerne hvornår gymnasten er klar til at tage skridtet videre.

Kontakt

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Maria Hartvig på 28400315 eller Patrick Dinitzen på 53344566.

 

 

 Slagelse Gymnastik Forening
Ribisvej 2
4200 Slagelse
Tlf: 5852 0192
CVR. 1144 9816
E-mail: info@slagelsegf.dk

Slagelse GF samarbejder med:
Sorø Gymnastikefterskole (SGE)
Slagelse Kommune (SK)